Ако клиентите на строителните фирми се държаха като клиетите на софтуерните фирми

Клиентите на строителните фирми
поръчват и наемат като клиентите
на софтуерните фирми

Клиент

Клиент

3 февруари:

Решихме, че фирмата ни има нужда от нова сграда. Обадихме се на строителната фирма и им казахме: „Трябва ни сграда. Моля постройте ни една.”
Те започнаха да питат някакви странни технически въпроси като „колко помещения трябва да има”. Ние им отговорихме, че не сме строителна фирма, така че очевидно не можем да знаем отговорите на такива въпроси. Защо въобще ни питат такива работи?

8 февруари:

Строителната фирма ни помоли да им пратим списък с изисквания за новата ни сграда. Беше много забавно. След кратка дискусия съставихме следните изисквания:

Сградата трябва да е синя!
Искаме посетителите да са впечатлени от размера на нашата сграда.
Сградата трябва да е бяла.

11 февруари:

Първата ни среща със строителната фирма мина ужасно. Тези хора не знаят нищо! Питаха ни пак и пак за тези помещения, а ние пак и пак им казвахме, че не сме строителна фирма. Накрая от немай къде им казахме че искаме 13 помещения.

25 февруари:

Строителната фирма ни показа детайлни чертежи и рисунки. Новата ни сграда ще изглежда доста добре. Толкова е вълнуващо. Бизнесът ни наистина ще се разрастне. Строителните работи ще започнат на първи май. Не разбираме защо са толкова мързеливи и не могат да започнат да я строят още днес.

3 март:

Строителната фирма ни даде предварителна цена за строежа на сградата ни. Направо е нелепо! Как може да взимат толкова много, след като всичко, което правят е да слагат тухли една върху друга? Племенникът ми прави това за удоволствие всеки ден. Строи прекрасни неща с конструкторите си „Лего”.

1 април:

Обадиха се от строителната компания и ни питаха странни работи. Първо ни питаха за „парцел”. Казах им да не ме засипват с технически жаргон. После питаха за „имущество”. Казах им че, да, фирмата ни ще съхранява имуществото си в новата сграда. После питаха за „земя”. Засмях се и им казах, че е естествено, че искаме сградата ни да стои на земята. Във въздуха ли смятаха да я построят?

3 април:

ТОЛКОВА СЪМ ЯДОСАН В МОМЕНТА! СТРОИТЕЛНАТА ФИРМА СЕ ОБАДИ И КАЗА, ЧЕ ОСВЕН ЦЕНАТА НА СГРАДАТА, ЩЕ ТРЯБВА ДА ПЛАТИМ И ЗА МЯСТО, НА КОЕТО ДА ПОСТРОЯТ СГРАДАТА! ТОВА ЩЕ НИ СТРУВА ЦЯЛО СЪСТОЯНИЕ!!