Гаранция и Сервиз

Гаранция и Сервиз

Общи условия

Гаранция и Сервиз - Service Concept

Гаранция и Сервиз
Service Concept

1. Уважаеми посетители и потребители на услугите на „УайзМанКАкс“ ЕООД, според Закона за Защита на Потребителите (ЗЗП), получените от нас услуги са със стандартна 2 годинишна гаранция за физически лица. Освен ако не е посочено изрично друго.

2. Ако услугата е заплатена с фактура (от юридическо лице), то тогава гаранцията не се определя от ЗЗП. Гаранционният период изрично се вписва (и подпечатва) в сключения договор за услуга.

3. Задължителният максимален срок за извършване на гаранционната поправка е 30 календарни дни. На практика, реалният среден срок за отстраняване на дефекта е по-малък.

4. Възможни са вариации в предоставените услуги. За по-конкретна информация, моля разгледайте документацията, която Ви е предоставена при заплащането на услугата.

Валидност, Отказ и Рекламация

5. Гаранцията е валидна само когато е с:
– Оригинален документ за покупка (касова бележка, фактура, договор за лизинг).
– Правилно и изцяло попълнена гаранционна карта (модел/версия, фирмен номер, дата на продажба, подпис и печат на „УайзМанКАкс“ ЕООД и подпис на клиента).
– Други документи – когато това е необходимо.
5.1. „УайзМанКАкс“ ЕООД си запазва правото да откаже гаранционно обслужване, ако данните попълнени в гаранционната карта са поправени, задраскани или дописни.
5.2. При възникване на дефект/бъг, задълженията на „УайзМанКАкс“ ЕООД са:
– Да отстрани дефекта в рамките на законовия срок от 30 дни или
– Да подмени софтуера по свое усмотрение.
В случай на замяна, може да се използват алтернативни модули, които имат същите функционални и технически характеристики като оригиналната услуга.

6. Гаранционната поддръжка трябва да бъде извършен от „УайзМанКАкс“ ЕООД.
Гаранцията на услугата няма да важи, в случай че е извършена намеса от неоторизирано (трето) лице.

7. Гаранцията не покрива никоя от изброените случаи:
– Извършване на периодични контролни проверки/тестове и обслужване в следствие на нормална експлоатация.
– „Външни козметични части“ – аксесоари и други части с „ограничен сервизен“ живот.
– Дефекти причинени от неправилна употреба или инсталиране на нови модули, а също така и използването на услугите по начин различен от описания в Указанието за употреба.
– Когато не са спазени условията описани в Указанието за употреба, инсталация, експлоатация и съхранение.
– Повреди причинени от токови удари, гръмотевици, наводнения, пожари, войни, граждански неподчинения, форсмажорни обстоятелства, работа с нестандартна захранваща мрежа или други външни въздействия извън контрола на Производителя и Търговеца.
– „УайзМанКАкс“ ЕООД не носи отговорност за загуба на данни и информация от дефектния софтуер.