Политика

Политика

Фирмена политика

Фирмена политика

Фирмена политика:

1. Цени и ценова политика (общи характеристики):

– Фирменото ценообразуване е изкуство.
– Социални пакети.

2. Съпорт, обратна връзка и мнения:

„УайзМанКАкс“ ЕООД има поет ангажимент за съпорт, обратна връзка и мнения, гаранция и системни ъпдейти на предоставяните услуги:
– Да обгрижваме чрез индивидуален план всеки клиент, който ни се е доверил.
– Да усъвършенстваме услугите си, като основен приоритет в повишаването на качеството е да се съобразяваме с изискванията и предпочитанията на клиентите.
– Онлайн и Офлайн комуникация с клиентите ни за да им предоставим търсените от тях услуги.

3. ЗЗК (Закон за защита на конкуренцията):

„УайзМанКАкс“ ЕООД е регистриран администратор на личните данни и защитава правата и личната информация на своите клиенти. Фирмата не предоставя информация за тях на трети лица.

4. Коректност, лоялност и качествено обслужване:

Качества на фирмата:
– Предлага уеб софтуер, който е платформено независим.
– Предлага качествено и гарантирано обучение в IT сферата, като няма никакво значение колко са наличните Ви знания и умения.
– Предлага богат набор от IT услуги.

Фирмена отговорност

Фирмена отговорност

5. Ръководството на „УайзМанКАкс“ ЕООД е отговорно за:

– формулиране;
– разгласяване;
– разясняване на Фирмената политиката и предприемане на всички необходими мерки за постигане на фирмените цели.

6. Квалификация на служителите:

Най-важният актив на „УайзМанКАкс“ ЕООД са хората, които (ще) работят в нея. Ето защо считаме, че професионалното усъвършенстване и израстване на служителите ни, води до гарантирано и успешно израстване на фирмата. Именно поради това основния акцент в управлението на човешките ресурси е (раз)даването на неограничени възможности за професионално обучение и (пре)квалификация на служителите ни. Ние, от „УайзМанКАкс“ ЕООД, осигуряваме среда за самоусъвършенстване с най-съвременните технологични инструменти.