За сайта

За сайта

За сайта

За сайта

1. Създаване на сайта (т.е. уебсайта).
Този съвременен вариант на уебсайта е създаден и разработен през лятото на 2016 г. от едноименната софтуерна фирма „УайзМанКАкс“ ЕООД.

В началото сайтът бе направен от друга софтуерна фирма и се появи на бял свят през октомври на 2010 г. Няколко месеца по-късно бе оптимизиран, но дълго време не следваше актуалните съвременни тенденции за уеб разработка на качествени сайтове. И ето, че един ден дойде времето сайтът да е мобилен и отговарящ на всички предизвикателства.

2. Интерфейс:
Уебсайтът e оптимизиран, синхронизиран и тестван да работи перфектно с браузъри като:
– Google Chrome – създаден от Google Inc;
– Mozilla Firefox (от версия 3 и по-високи) – създаден от Mozilla Corporation и Mozilla Foundation;
– Microsoft Internet Explorer (от версия 7 и по-високи) – създаден от Microsoft;
– Safari – създаден от Apple Inc;
– Opera – създаден от Opera Software ASA – „най-бързият браузър“;

Дизайнът e съобразен с всякакъв вид разделителна способност, като засега най-често използваната такава е 1024px х 768px.

3. Клиент-Сървърна технология (архитектура)
Като среда за разработка уебсайтът използва:
– PHP (Hypertext Preprocessor) – един от най-полулярните сървърни скриптови езици. Той е създаден от Размус Лердорф (Rasmus Lerdorf).
– JavaScript – скриптов език, който се изпълнява директно на компютъра Ви. Създаден е от Netscape и е изключително удобен за имплементиране в HTML код.
– Bash Script – (Bourne Again Shell) – Обвивка или интерпретатор, използвана в Unix/Linux системи. Използва се за сървърни задачи.
– AJAX – (Asynchronous JavaScript and XML) – Асинхронен JavaScript и XML. Използва за асинхроннен обмен на данни в клиент-сървър приложения и сайтове.
– XML – (eXtensible Markup Language – Разширяем маркиращ език) – универсален Мета език за съхранение и пренос на абсолютно всякакви данни, между различните видове системи и процеси.
– XPath – (XML Path Language) – Език за заявки към XML документи, който дава достъп до конретни данни, формирани в XML документ.
– SOAP – Simple Object Access Protocol – Протокол за обмен на структурирана информация.
– JSON – JavaScript Object Notation – Текстов формат за пренос на данни в JavaScript формат.

Името на сайта „УайзМанКАкс“ идва от английската дума „WiseManCAx“, която от своя страна е абревиатура от WiseMan Computer Aided eXchange (All purpose) system.

Table of contents: