Кого да последваме: Исус Христос или Дейвид Айк?

Исус Христос казва, че “Вяра без дела е мъртва” и по никакъв начин НЕ ни казва да не се подчиняваме на началниците си или Системата на управление на Държавата, а тихо и кротко да се покоряваме.

Покорството е Вътрешния МИР, а подчинението е външно действие.

Да се плаща данъка на Кесаря, но да не се съгласяваме с Дявола.

Исус Христос казва да обичаме Истината и да мразим НЕправдата. Да не се покоряваме на Насилника…

26 страни едновременно забраниха на Дейвид Айк да ги посещава!

Дейвид Айк търси отговори на големите въпроси: Кои сме ние? Къде се намираме? Кой всъщност контролира световните събития и с каква цел?

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shopping Cart
Verified by MonsterInsights