1. Psychologist, Psychotherapist and Psychiatrist :: Mental illness and treatment ::Traumas

Psychologist, Psychotherapist and Psychiatrist

Mental illness and treatment:
– Traumas
– It’s OK not to be OK
(I know I’m not Freddie Mercury or Ann Wilson, and that’s okay. You don’t have to be a great singer to sing rock and roll. That’s not what it’s about. – Author: Taylor Hawkins)

Най-новата Международна Класификация на Болестите – ICD-11 – МКБ-11 – Световна Здравна Организация

С по-по-най-новата и пълната версия на новата Международна Класификация на Болестите (ICD-11 / МКБ-11) можете да се запознаете Ето от…

Как да победим стреса (притеснението)?

Как да победим стреса (притеснението)? Знаете ли какво е “Емоционално изтощение”? Живеем в среда с много и най-различни стресови фактори:…

Shopping Cart
%d bloggers like this:
Verified by MonsterInsights