Онлайн решаване на спорове – Европейска комисия

Онлайн решаване на спорове
Европейска комисия

Намерете справедливо и ефективно решение на вашия проблем с онлайн покупка, без да завеждате дело в съда!

При всички случаи на връщане, гаранции и рекламации важи Законът за защита на потребителя.

За повече подробности и за подаване на жалба: Директен линк.

Изисквания за онлайн магазините: Директен линк.

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки

Стандартен формуляр
за упражняване право
на отказ при online покупки

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки

Изтеглете оттук:
– от нашия сайт;
– от сайта на КЗП.

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

………………. …………………………….

/Дата/ /Подпис на потребителя/

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

сключване на договора – при договор за услуги;
приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача
В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.

UTM тагове – UTM Codes? Какво е това и има ли почва у нас?

UTM тагове?
UTM Codes?
Какво е това и има ли почва у нас?

UTM тагове? UTM Codes? Какво е това и има ли почва у нас?

UTM тагове?
UTM Codes?
Какво е това и има ли почва у нас?

Днес докато си преглеждах фейсбук акаунта видях една (спонсорирана) реклама:
EXPERIENCED MAGENTO DEVELOPERS
magently.com
$55 per 1 hour, Work With Us!

Кликнах на нея и тя ме препрати на сайта на Магенто разработчиците Magently!

Всъщност това е само домейнът на сайта. А целият URL линк изглежда ето така:
https://magently.com/?utm_source=facebook&utm_medium=fcb-ads&utm_campaign=Zainteresowania&utm_content=RC-magento%20male-firmy-wer.2

Нека да разгледаме по-внимателно тези UTM тагове:

1. UTM източник:

utm_source=facebook – от коя социална платформа идва рекламата.

2. UTM посредник:

utm_medium=fcb-ads – какъв носител е типа на рекламната кампания, която използваме (PPC, имейл и т.н.)

3. UTM (рекламна) кампания:

utm_campaign=Zainteresowania – Името на кампанията, която използвате.

4. UTM съдържание:

utm_content=RC-magento%20male-firmy-wer.2 – A/B теста на кампанията ви.

Ако това ви е интересно, можете да прочетете повече на UTM Codes: How to Track Campaign URLs in Google Analytics!