Уеб услуги

Уеб услуги Уеб услуга (Web service) – това е метод за комуникация между две електронни устройства свързани в World Wide Web. Предоставяме всякакви видове услуги и възможности свързани с Уеб.

Други услуги – всичко останало, което предлагаме

Други услуги
Всичко останало, което предлагаме

Други услуги

Други услуги

1. Устна и/или писмена консултация на външен клиент.

Всеки, който иска да попълни своите знания и умения по Сайтаджийсво и не знае от къде и как да започне да го изучава може да зададе своите въпроси и да получи консултация. Сайтаджиите са уеб разработчици с изключително много знания и умения по HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL и MySQL, избор на правилен домейн и хостинг, крон задачи и XML/RSS.

2. ВидеоОбучение.

Това е един вид онлайн видео-консултация. Този вид консултация е много по-интерактивен и информативен. За разлика от устната и писмената консултация видео-консултацията придава „плътност“ на това, което се обяснява.
Видео-обучението е сбор от видео-консултации свързани помежду си в една обща тематика.

Read More...

Маркетинг стратегия, реклама и продажба

Маркетинг стратегия,
реклама и продажба

Маркетинг стратегия

Маркетинг стратегия

I. Маркетинг стратегия и дефиниции:

1. Маркетингът, най-общо казано, е „проучване на пазара“.

2. Маркетинг се занимава с оптимизиране на връзката „търсене – предлагане“.

Специалистите, които са изучавали маркетинг са служителите, които имат задачата да открият и обслужват на клиентите на фирмата. Те трябва да разработят и модифицират услугите и продуктите, които ще донесат задоволяване на потребностите и желанията на клиентите.

Също така, маркетолозите препоръчват, кои са най-подходящите цени на съответните стоки и услуги и дават експертно мнение къде е най-добре да се продават и рекламират фирмените продукти. Те разработват маркетингови стратегии, с чиято помощ ще се постигне най-голям (финансов) успех.

Read More...

Реклама – Онлайн и Офлайн реклама

Реклама
Онлайн и Офлайн реклама

Реклама

Реклама

1. Онлайн:

Онлайн реклама и обслужване.

2. Офлайн:

Офлайн реклама и обслужване.

Read More...

Google AdWords Search реклама

Google AdWords Search реклама

Google AdWords

Google AdWords

1. Какво е Google AdWords Search реклама?

2. Как да използвам този вид реклама в бизнеса си?

2.1 Какви грешки мога да допусна?

Read More...

Фейсбук маркетинг

Фейсбук маркетинг

Фейсбук маркетинг

Фейсбук маркетинг

Фейсбук маркетинг… вирусен маркетинг

Read More...

Онлайн реклама и обслужване

Онлайн реклама и обслужване

Рекламирай Онлайн Успешно

Рекламирай Онлайн Успешно

Всяка една фирма или компания има своята мисия, предимства, ноу-хау и технология, с която може да бъде от полза на хората. Те са ваши потенциални (лоялни) клиенти. За да купуват от вас те трябва да знаят, че можете да им бъдете полезни.

Често пъти обаче хората не знаят как можете да им помогнете. Не знаят и защо точно вас да изберат вместо някой друг от конкуренцията Ви. Именно затова трябва да имате онлайн реклама.

Read More...

Купи на Лизинг

Купи на Лизинг

Купи на Лизинг

Купи на Лизинг

1. Сайт:

1.1. Персонален блог.
1.2. Онлайн магазин.
1.3. Корпоративен/Фирмен сайт.
1.4. Визитка/Фото галерия сайт.

Read More...