Що е то споделен хостинг?

Що е то споделен хостинг и има ли почва у нас?
Предимства и недостатъци на споделения хостинг.
Алтернативни хостинг решения.

Хостинг доставчици за нашия сайт

Хостинг доставчици – предоставяне на „виртуален дом“ на нашия сайт

Споделеният хостинг представлява съхранение на един или множество (уеб) сайтове на един физически сървър, който има постоянен достъп до Интернет. Това дава възможност вашия уеб сайт да бъде достъпен за потребителите му по всяко едно време от денонощиетo. Споделеният хостинг е идеално решение, с което ще избегнете големите финансови разходи по закупуването и поддръжката на собствен сървър. За разлика от собствения сървър, споделеният хостинг се закупува под формата на акаунт с различни лимити, определени от самия хостинг план, който сте избрали да поръчате. В допълнение ще кажем, че поддръжката на всеки един споделен хостинг акаунт е осигурена и включена в крайната цена, която потребителят заплаща. Голямо прдимство е наличието на cPanel! Това е панел за управление на споделения хостинг, който много улеснява начинаещите собственици на сайтове.

Основното предимство на споделения хостинг е, че услугата и е напълно много лесно достъпна и интуитивна за потребителите. За разлика от споделения хостинг, един нает сървър например е далеч по-скъпо удоволствие, ако притежавате един или няколко уебсайта. Друго предимство е, че е не е нужно да имате големи технически познания, за да управлявате своя споделен хостинг акаунт. Както споменахме по-горе, и е включена във всеки един споделен хостинг план. Споделеният хостинг е идеално решение за физически лица или малки фирми. Тази услуга предоставя постоянна свързаност на вашия уебсайт с неговите посетители на достъпна цена.

Обикновено един физически сървър се заема от 1000 акаунта, всеки от които често разполага с повече от един сайт, така че може да се окаже, че споделяте „жилищния си блок“ с около 3000 други сайта.

Споделеният хостинг е вид (FTP и уеб т.е. HTTP) хостинг план, при който Вие ще споделяте всички ресурси заедно с останалите акаунти на физическия сървър. Това значи, че всички сайтове са зависими един от друг и всяка неизправност при един би могла да повлияе върху всички останали. При наличие на 1 сайт с „лоша“ репутация ще се „навреди“ и на репутацията на останалите сайтове навързани към този хостинг.