Имам идея – споделете с нас Вашата идея

Имам идея
Споделете с нас Вашата идея

Имам идея

Имам идея

1. „Шефе, имам идея…“

С такова заглавие на темата можете да ни пишете на нашия имейл, ако имате ясна представа или разбиране за осъществяването на мечтата Ви.

2. Имам идея, която начертах на лист хартия.“

Вашата идея трябва да сте я визуализирали на хартия. Трябва да сте я преследвали с години наред за да придобиете специафични знания и умения, чрез които да имате способността, с малка помощ и напътствие, да я осъществите и даже да я монетизирате.

3. Имам идея, която е в полза на социално слажите хора.

От друга страна трябва да сте социално отговорен и широко скроен човек. Защото само така ще имате ясна и стабилна корелация между първината Ви човешка система и вторичната такава.

С други думи Вашата идея трябва да е „Бизнес идея със социална отговорност“. Тя трябва да допринася полезност и висока ползваемост от потребителите.

4. Имам идея, която искам да е Моята сбъдната мечта.“

Също така трябва да сте проучили пазара. Казано иначе – да сте направили своя маркетинг. Трябва да сте я тествали за пригодност и ефективност и да сте уверен, че има реално търсене на Вашата, вече материализирана, идея.

Ако „Шефе, имам идея…“ изпълнява всички тези условия, то тогава не се колебайте. Смело и отговорно ни пишете на имейла ни. „УайзМанКАкс“ ЕООД ще Ви подаде ръка за да Ви помогне да реализирате Вашате Бизнес идея.