Афилиейт програма

Афилиейт програма
Партньорска Програма

Афилиейт програма

Афилиейт програма

I. Как работи афилиейт програмата?

1. Афилиейтът е технология, с чиято помощ ще увеличите приходите си и ще монетизирате сайта си. Това е платформа за афилиейт маркетинг (инструмент, базиран на постигнати резултати).

Всичко това предполага съществуването на три ключови фигури:
– Рекламодател – този, който желае неговите услуги и продукти да бъдат рекламирани.
– Афилиат – този, който промотира т.е. рекламира услугите и продуктите на рекламодателя.
– Потребител – този, който посещава и извършва определено действие на уебсайта на рекламодателя въз основа на промотирането, извършено от афилиата.

Общото на тези три фигури е използването на софтуерен инструмент, който съгласува рекламирането и гарантира, че Афилиатът ще получи монетизация на сайта си.

2. Свържете се с нас чрез изпращане на имейл до нас. В този имейл Вие трябва да предоставите Ваши лични данни. Следва разглеждане и одобряване на кандидатура Ви за наш афилиейт партньор. При одобрение, ние ще Ви дадем достъп до нашата система и ще Ви изпратим HTML код, който трябва да поставите на сайта си.
Целта на този код е да промотирате нашите услуги и продукти. Така Вие ще се сдобиете със зелена „УайзМанКАкс“ карта, в която ще събирате Вашите комисиони за постигнатите резултати от Вас.

3. Минималната сума, която се изплаща със зелена „УайзМанКАкс“ карта на афилиейт партньорите е натрупана сметка от 100.00 лв. /сто лева/ приход. Когато достигнете до тази сума, Вие можете да поискате изплащането й по банков път.

Стъпки за кандидатстване

Стъпки за кандидатстване

II. Стъпки за кандидатстване:

1. Сложите банер на сайта си.
Изпратете ни имейл и очаквайте да получите HTML код, който трябва да сложите на Вашия сайт. Преди всичко трябва да имате администраторски права над сайта си. Иначе няма да имате възможност да сложите кода.

2. Потребителят посетил сайта Ви клика на банера.
Банерът трябва да е сложен на лесно достъпно място. Да не е модифициран ,а да е в оригиналният му вид (код), който сте получили.

3. Потребителят се запознава с нашите услуги, които Вие сте рекламирали и поръчва от тях.

4. Ние Ви плащаме 30% от закупената т.е. платената услуга, която сте рекламирали.
Точно така! За всяка една поръчка направена от потребител дошъл от Вашия сайт, Вие ще получите 30% от нейната стойност. По този начин Вие ще увеличите приходите си и ще монетизирате сайта си.