Не създавайте сайтовете си с цел SEO!

Създаване на сайт

Създаване на сайт

Не създавайте сайтовете си с цел SEO!
Създавайте ги с цел Клиенти!

Защо искате да имате сайт? Коя е вашата мотивация да имате собствен или фирмен сайт? Защото другите имат вече сайт?

Как да използваме своя сайт за да печелим пари от Интернет – Оптимизацията на сайта НЕ е Монетизация!