Нови изисквания при продажба на фирма – Смяна на собственика ѝ

Нови изисквания
при продажба на фирма:
Смяна на собственика ѝ

Когато искаме да направим фирмени промени – Без адвокати и Без излишни разходи., ние трябва да ги впишем в Търговския регистър (Агенцията по Вписванията). Подават се съответните документи и се заплаща държавната такса.

Какви са различните видове фирмени промени?

1. Смяна на собственици (съдружници);
2. Смяна на управител;
3. Промяна на адрес;
4. Промяна в името на фирмата или дейността;
5. Увеличаване или намаляване на капитала;
6. Друго.

Каква е процедурата, когато искаме да направим фирмени промени?

Всяка една такава процедура може да се раздели на три етапа:

1. Попълвате форммуляр и се свързвате с някого за да Ви посъветва за най-добро решение.
2. Подготвят Ви се всички необходими документи и Вие ги подписате.
3. Сканирате и изпращате подписаните документите и следва входирането им в Търговския регистър.

От 22.12.2017 влязоха в сила нови изисквания при продажба (смяна на собствениците) на фирми. Вече се изисква фирмата да няма неизплатени задължения. Такива са например:
– трудови възнаграждения;
– обезщетения;
– осигуровки на служителите.
Идеята на тази законодателна промяна е да се ограничи прехвърлянето на фирми със задължения към хора с нисък социален статус.
Промяната е едно многообещаващо начало, но при едно много добро познаване на нормативната уредба и при желание да се злоупотреби, може да се заобиколи.