Правила за кавга (скандал)… от моята БлагоВерна и Лоялна съпруга

Правила за кавга (скандал)

Правила за кавга (скандал)

Кавгите са като бурята в природата. Появяват се за да изчистят наслагванията и утайката. А и не може всичко да е захарно и розово, идва прекалено.

От много години си имам правила, които се старая да спазвам при конфликт. Има си норми на поведение, които е добре да се спазват при скарване, за да може да последва сдобряване, а не прекъсване на отношенията завинаги. По-лесно е да прекъснеш отношенията. По-трудно е, въпреки всичко, да ги продължиш…

Правило №1:

Колкото и да си ядосан в момента, никога не забравяй, че може да се сдобриш с човека, с който си в конфликт. Не прави и не казвай нищо, което да предизвика разрив завинаги.

Правило №2:

Не забравяй, че много неща си харесвал в този човек, уважавал си го или си го обичал. Лошото ти отношение към него, всъщност е неуважение към собствените ти чувства.

Правило №3:

Не обиждай! Може да не ти харесва поведението му – кажи му го, но никога не обиждай личността му. Когато обиждаш личността, това е признак на твоето невъзпитание и инфантилизъм. Постъпката може да е лоша, отваратителна, долна, лъжлива. Човекът е съвкупност от много повече качества и винаги добрите му качества преобладават. Не забравяй приказката за човека, който обидил мечката – „Лоша рана заздравява, лоша дума никога не се забравя“.

Правило №4:

Не унижавай! Дори да се чувстваш унизен, не прави същото, не принизявай себе си. Каквото и да става, никога не забравяй собствената си висота, достойнство и джентълменство. Не слизай на ниски нива, това е лошо за самия теб. А за себе си, ти си си най-важния. Направиш ли нещо лошо, дали то ще засегне другия и как точно няма как да знаеш. Но винаги ще помниш, че ти си мислил и направил нещо лошо и ще ти е трудно да живееш със себе си, и още по-трудно да го надмогнеш.

Правило №5:

Дори и да считаш, че си прав, дори и не ти да си предизвикал кавкагата, е редно да се извиниш след края на кавгата. За една кавга трябват двама, които са постъпили погрешно. Ако първи прекратиш кавгата, ако първи се спреш, ако първи се извиниш, ако първи се опиташ да разбереш проблема и да намериш алтернативен изход, ще се почувстваш по-добър и благороден.