ВисеМанКАкс ЕООД – История, горчив Опит и бизнес Ноу Хау

ВисеМанКАкс ЕООД

1. Идеята да имам фирма:
1.1. Предимства и недостатъци на Юридическото лице;
1.2. Бизнес план.

2. Регистриране на фирмата.
2.1. Търговски регистър – Агенция по вписванията на Юридически лица.
2.2. Учредителен акт.
2.3. Мисия и Дейност на фирмата.

3. Семейство.