Какво е Jira? Къде се използва?

Какво е Жира (Jira) софтуер?
Къде и за какво се използва?

Jira Landing Scrum

Jira Landing

1. Въведение в Жира (Jira):

Съвсем наскоро ми се наложи да използвам Жира. И днес ще ви запозная с този софтуер т.е. платформа. По принцип Atlassian JIRA (/ dʒi.rɑː/ JEE-rah) е популярната платформа за проследяване на проекти разработена от Атласиан (Atlassian). Използва се от програмистите за разработка и техническа поддръжка на качествения софтуер, за да се работи по-бързо и по-бързо. Самото име е японско. Името на продукта е съкращение на Gojira, което е японското име за чудовището Godzilla.

Жира е разработена през 2002 г. и е популярна в над 122 страни по света и над 80 хиляди потребители. Винаги е достъпна при поискване, ако имате и разполагате с месечен абонамент за нея или може да бъде инсталиран на вашите собствени сървъри само ако имате лиценз за тази цел.

Накратко казано Jira е уеб-базирана система за проследяване на грешки (bug tracking), проблеми (issue tracking) и управление на разработката на софтуерни проекти от Atlassian Software Systems. Управлението на технологичния процес (workflow) прави Jira подходяща за управление и подобряване на процесите.

2. За какво се използва:

Жира съчетава в себе си:

  * Проследяване на проблеми – софтуерно приложение, което позволява запис и проследяване на разрешаването на всеки проблем или казус, който потребителят идентифицира, докато проблемът бъде решен.
  * Гъвкаво управление на проекти – итеративен подход към планирането и ръководенето на проектните процеси.
  * Адаптивен работен поток и интегрирана връзка – интегрира се с:
  Freshdesk;
  GitHub;
  Zendesk;
  Zapbook;
  Asana;.
  – и още много други.

3. Функционалност на Жира:

Jira е написана на Джава (Java) и поддържа REST, SOAP и XML-RPC. Интегрира се с:
Clearcase;
Concurrent Versions System (CVS);
Git;
Mercurial;
Perforce;
Subversion и
Team Foundation Server.

Jira е мултиезична т.е. преведена е на различни езици – английски, френски, немски, японски и испански език. Jira също така е и търговски софтуер, който може да бъде лицензиран за работа на определено място или достъпен като хоствано приложение (хоствана контрола). Ценообразуването зависи от максималния брой потребители, който ще го използват. Atlassian предоставя на Jira безплатни проекти с отворен код, отговарящи на определени критерии, както и на организации, които са неакадемични, некомерсиални, неправителствени, неполитически, нестопански и светски. За академичните и търговските клиенти има достъпен под формата на лиценз за разработчици.

Страници: 1 2 3