Отново за преводаческите умения – извадка от сайт!

Отново за преводаческите умения:
извадка от сайт!

Източник и Автор: ‎Maria Atanasova (ПОМОЩ ПРИ ПРЕВОД).

Отново за преводаческите умения- извадка от сайт!
– След това вдишайте и откраднете гърба си. На издишането се наведете назад. В йога това упражнение се нарича „котка“. Повтаряйте движенията на вдъхновение и изтичане до 15-20 пъти.
– Друго полезно упражнение, което включва ценообразуването на Бубновски, наречена „стъпка на разтягане“
– Левият крак се изтегля настрани, намалява и същевременно движи дясната си ръка. От друга страна, лявата дланта има тенденция към десния крак.
– При това упражнение се опитайте да преодолеете болката и всеки път, за да направите стъпката си възможно най-широка. Броят на повторенията на подход е 20.

Коментарите са, че това е „Гугълски превод“…