УайзМанКАкс ЕООД – Софтуерна фирма

„УайзМанКАкс“ ЕООД
Европейска Софтуерна фирма
с Лого и Търговска марка

УайзМанКАкс - WiseManCAx

УайзМанКАкс
WiseManCAx

1. Идеята да имам втора фирма:

1.1. Предимства и недостатъци на Юридическото лице.
1.2. Бизнес план.

2. Регистриране на фирмата.

2.1. Търговски регистър – Агенция по вписванията на Юридически Лица (ЮЛ).
2.2. Учредителен акт.
2.3. Мисия и Дейност на фирмата.
2.4. Администратор на лични данни – УайзМанКАкс ЕООД с ЕИК/БУЛСТАТ: 203939694 – ЛИЦЕТО Е РЕГИСТРИРАНО.

3. Екип:

3.1. Счетоводител.
3.2. Преводач.
3.3. Копирайтъри.
3.4. НеФормални помощници.