Линукс

Линукс

Линукс

Линукс

I. Linux (Линукс) е ядрото на GNU/Linux.

В „превод“ GNU означава „GNU не е Unix“.
GNU/Linux е Операционна система. Разпространява се под GPL лиценз.

II. Има различни видове дистрибуции на Linux/GNU Linux.

1. Дебиан (Debian).

2. Убунту/кУбунту/лУбунту (Ubuntu/kUbuntu/lUbuntu).

3. Кали Линукс (Kali Linux).

4. Линукс Минт (Linux Mint).

5. ОпенСУСЕ (OpenSUSE).

6. Федора/ЦентОС/РедХад (Fedora/CentOS/RedHad).

7. Генту (Gentoo).

8. АрхЛинукс (ArchLinux).

9. Други видове дистрибуции на Linux/GNU Linux.