CMS – Content Management System

CMS
Content Management System

CMS – Content Management System

CMS – Content Management System

I. CMS – Система за Управление на Съдържанието

CMS (накратко СУС) – използва се за създаване и редактиране съдържанието на уебсайт от неПрограмисти. От хора, които нямат познания по (качествено) програмиране.

60% от всички уебсайтове (по света) вече използват някакъв вид СУС.

1. WordPress – това е най-известната система;
2. Joomla!;
3. Drupal;
4. ATutor – използва сe в образованието;
5. Moodle community.
6. e107;
7. Mambo;
8. PhpWiki.

II. CMS – Разграничаване на отделните (под)видове СУС:

1. LCMS – Learning Content Management System.
2. CMA – Content Management Application. Това е „видимата“ част от СУС.