CMS – Content Management System

CMS
Content Management System

CMS – Content Management System

CMS – Content Management System

I. Система за Управление на Съдържанието

CMS (накратко СУС) – използва се за създаване и редактиране съдържанието на уебсайт от неПрограмисти. От хора, които нямат познания по (качествено) програмиране.

60% от всички уебсайтове (по света) вече използват някакъв вид СУС.
1. WordPress – това е най-известната система;
2. Joomla!;
3. Drupal;
4. ATutor – използва se в образованието;
5. Moodle community – https://moodle.org/.
6. e107;
7. Mambo;
8. PhpWiki.

II. Разграничаване на отделните (под)видове СУС:

1. LCMS – Learning Content Management System
2. CMA – Content Management Application