Джумла! – Joomla!

Джумла!
(Joomla!)

Joomla!

Joomla!

В превод (от суахили) Joomla!, означава „всички заедно“.