WordPress Site Price

WordPress Site Price

На вашето внимание –
предлагаме следните 8 вида ценови пакета
за изработка на (качествен и печеливш) Уърдпрес сайт:

 •  
 • Plan: Mini
 • 99 €
 • 1. Installation
 • 2. Template
 • 3. Plugins
 • 4. Menu
 • 5. -----
 • 6. -----
 • 7. -----
 • 8. -----
 • 9. -----
 • 10. -----
 • 11. -----
 • 12. -----
 • 13. -----
 • 14. -----
 • 15. -----
 • 16. -----
 •  
 • Plan: Light
 • 168 €
 • 1. Installation+
 • 2. Template+
 • 3. Plugins+
 • 4. Menu+
 • 5. Domain
 • 6. Hosting
 • 7. -----
 • 8. -----
 • 9. -----
 • 10. -----
 • 11. -----
 • 12. -----
 • 13. -----
 • 14. -----
 • 15. -----
 • 16. -----
 •  
 • Plan: Basic
 • 227 €
 • 1. Installation+
 • 2. Template+
 • 3. Plugins+
 • 4. Menu+
 • 5. Domain+
 • 6. Hosting+
 • 7. IP address
 • 8. SSL certificate
 • 9. Support
 • 10. -----
 • 11. -----
 • 12. -----
 • 13. -----
 • 14. -----
 • 15. -----
 • 16. -----
 •  
 • Plan: Business
 • 446 €
 • 1. Installation++
 • 2. Template++
 • 3. Plugins++
 • 4. Menu++
 • 5. Domain++
 • 6. Hosting+
 • 7. IP address
 • 8. SSL certificate
 • 9. Support
 • 10. Marketing
 • 11. Landing page
 • 12. eMail account
 • 13. -----
 • 14. -----
 • 15. -----
 • 16. -----
 •  
 • Plan: Bus Pro
 • 595 €
 • 1. Installation++
 • 2. Template++
 • 3. Plugins++
 • 4. Menu++
 • 5. Domain++
 • 6. Hosting++
 • 7. IP address
 • 8. SSL certificate+
 • 9. Support++
 • 10. Marketing+
 • 11. Landing page+
 • 12. eMail account+
 • 13. Book
 • 14. Video
 • 15. -----
 • 16. -----
 •  
 • Plan: Profit
 • 714 €
 • 1. Installation++
 • 2. Template++
 • 3. Plugins++
 • 4. Menu++
 • 5. Domain++
 • 6. Hosting++
 • 7. IP address
 • 8. SSL certificate++
 • 9. Support++
 • 10. Marketing++
 • 11. Landing page++
 • 12. eMail account++
 • 13. Book
 • 14. Video+
 • 15. Blog account
 • 16. -----
 •  
 • Plan: Special
 • 800 €
 • 1. Installation++
 • 2. Template++
 • 3. Plugins++
 • 4. Menu++
 • 5. Domain++
 • 6. Hosting++
 • 7. IP address
 • 8. SSL certificate++
 • 9. Support++
 • 10. Marketing++
 • 11. Landing page++
 • 12. eMail account++
 • 13. Book+
 • 14. Video++
 • 15.Blog account+
 • 16. Other Extra
 •  
 • Plan: Custom
 • 800++ €
 • 1. Installation++
 • 2. Template++
 • 3. Plugins++
 • 4. Menu++
 • 5. Domain++
 • 6. Hosting++
 • 7. IP address
 • 8. SSL certificate++
 • 9. Support++
 • 10. Marketing++
 • 11. Landing page++
 • 12. eMail account++
 • 13. Book++
 • 14. Video++
 • 15. Blog account++
 • 16. Other Extra

За по-детайлно разшифроване на „плюсчетата“ – Значение на операциите.

Забележка: УайзМанКАкс си запазва правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, като своевременно ги публикува на страницата.