CSS4 идва? Какво ли ще е това? И какво всъщност е това CSS?

CSS4 идва?
Какво ли ще е това?
И какво всъщност е това CSS?

css4

css4

Имахме CSS1 и CSS2. Имахме дори CSS2.1 и след това прескочихме в CSS3. Интернет се развива непрекъснато – вече е трудно да се вярва, че Internet Explorer 6 е на дванадесет години, а CSS все повече се доближава до публичното пускане на версия 4. Да не повярвате колко бързо се развива света пред нас? CSS версии 1 и 2 са бяха доста прости и монолитни. Целият CSS беше включен в един общ документ. Селектори, позициониране, цвят – всичко на едно място.

CSS3 беше за хора като мен които разбират CSS като някаква спецификация със нейните подробности вътре в нея. CSS може да бъде и страшен. Вижте, след като знаете CSS и на какво е способен, проектирането на уеб сайт може действително да стане забавно! На практика CSS4 всъщност не съществува, а това което описваме като CSS4 са модули, които описват отделна цялостна функционалност. Никога не е имало CSS4 и никога няма да има CSS4. Истината е друга, това е скритата част на версия 3. Аз се опитвам да го разбирам. Като уеб програмист, също е много важно да научите и разберете CSS. CSS може да се използва за оформяне на уеб страница, за изграждане на мобилни уеб приложения и за отзивчивост, както и за създаване на наистина страхотни анимации. Cascading Style Sheets (CSS) е език за стилизиране използван за описване на представянето на документи, написан на подходящ за целта език. Въпреки че най-често се използва за задаване на визуален стил на уеб страници и потребителски интерфейси, написани в HTML и XHTML, езикът може да бъде приложен към всеки XML документ, включително обикновени XML и SVG. CSS има прост синтаксис и използва няколко английски ключови думи, за да посочи имената на различните свойства за стилизиране. Но все пак, най-новата версия на CSS позволява въвеждането на CSS променливи. Това вероятно е най-голямата промяна но и така се връщаме към суровия CSS, без да има нужда от препроцесори като Sass или Less, които използват променливи. Всъщност променливите на CSS4 са доста по-силни от променливата на Sass или Less. CSS 4 включва средство за контролиране кой елемент всъщност се стилизира. CSS 4 позволява да се направи селектор на някакъв предмет като поставим знак за долар.Трябва да знаете, че селекторите на CSS4 са съвсем нови и в момента нито един браузър не поддържа някоя от долупосочените селектори.
Например:
$ul li:hover { color: green;}
Тук, ако някой елемент се движи над друг елемент от списъка, то тогава целият списък ще стане зелен. Счита се, че това е чудесна и скъпа функция.