Онлайн решаване на спорове – Европейска комисия

Онлайн решаване на спорове
Европейска комисия

Намерете справедливо и ефективно решение на вашия проблем с онлайн покупка, без да завеждате дело в съда!

При всички случаи на връщане, гаранции и рекламации важи Законът за защита на потребителя.

За повече подробности и за подаване на жалба: Директен линк.

Изисквания за онлайн магазините: Директен линк.