Условия за връщане

Условия за Връщане
Условия за Замяна
Условия за Рекламация

Условия за връщане

Условия за връщане

„УайзМанКАкс” ЕООД дава възможност на всички свои потребители и клиенти да върнат, да заменят или да рекламират закупените услуги и/или продукти. Това става при задължително спазване на изброените по-долу условия.

Потребителят/Клиентът за удобство ще бъде наричан „Получател“.

1. Връщане на услуги и/или продукти:

Получателят има право, без да дължи никакво обезщетение и/или без да посочва конкретна причина, да се откаже от направената поръчка.

Получателят има ангажимент да върне поръчката в 14 дневен срок. Този срок започва да тече от момента на получаване на услугата и/или продукта.

Само и единствено, когато тези изрични условия са изпълнени, „УайзМанКАкс” ЕООД се задължава да върне заплатената сума от получателя. Връщането става по банков път, като се използват данните от получения имейл.

2. Замяна на услуги и/или продукти:

Ако по някаква причина получателят не е удовлетворен от закупените от него услуги и/или продукти, то той може да поиска тяхната замяна с други услуги и/или продукти. Замяната се извършва еднократно!

3. Рекламация на услуги и/или продукти:

Получателят има право да направи рекламация на закупените услуги и/или продукти. Ако той установи, че те не съответстват на направената от него поръчка „УайзМанКАкс” ЕООД ще приеме рекламацията. Това трябва да стане в 14 дневен срок. Ако претенцията е основателна, получателят ще може да избере начина на удовлетворение на рекламацията. Възстановяване на заплатени суми се извършва само в случай, че удовлетворението на рекламацията е невъзможна.

4. Продукти, закупени с ваучери:

Всяка една услуга и/или продукт, която е закупена с ваучер, може да бъде върната. При връщането ваучерът ще бъде активиран отново. Това означава, че Вие ще имате възможност да го използате повторно.

Сами по себе си ваучерите не могат да бъдат върнати. Срокът им на употреба не може да бъде удължаван.

5. Общи положения:

Ако получателят реши да се възползва от правото си на отказ, на замяна или на рекламация, то той трябва задължително да информира „УайзМанКАкс” ЕООД за своето решение. Информирането става чрез изпращане на имейл. В имейла трябва да се посочат данните за банкова сметка. Това са: Име на титуляра, IBAN и името на услугата/продукта, който се връща. Получателят се задължава да даде вярна информация. „УайзМанКАкс” ЕООД не носи никаква отговорност, ако тази информация не е достоверна.

Получателят е длъжен да върне получените услуги и/или продукти в оригиналния им вид и цялост. Да ги върне така както са получени. Те трябва да са годни за последваща продажба на други клиенти. Разходите по връщане на получените услуги и/или продукти са за сметка на получателя.