Маркетинг стратегия, реклама и продажба

Маркетинг стратегия,
реклама и продажба

Маркетинг стратегия

Маркетинг стратегия

I. Маркетинг стратегия и дефиниции:

1. Маркетингът, най-общо казано, е „проучване на пазара“.

2. Маркетинг се занимава с оптимизиране на връзката „търсене – предлагане“.

Специалистите, които са изучавали маркетинг са служителите, които имат задачата да открият и обслужват на клиентите на фирмата. Те трябва да разработят и модифицират услугите и продуктите, които ще донесат задоволяване на потребностите и желанията на клиентите.

Също така, маркетолозите препоръчват, кои са най-подходящите цени на съответните стоки и услуги и дават експертно мнение къде е най-добре да се продават и рекламират фирмените продукти. Те разработват маркетингови стратегии, с чиято помощ ще се постигне най-голям (финансов) успех.

II. Видове маркетинг:

1. Директен маркетинг.

2. Интерактивен маркетинг – диалогъг между търговската марка и потребителя.

3. Офлайн маркетинг.

4. Онлайн маркетинг.

5. Фейсбук маркетинг.

6. Гугъл маркетинг.

Маркетинг в социалните сайтове

Маркетинг в социалните сайтове

7. Смарт маркетинг.

8. Имейл маркетинг.

9. Интернет маркетинг.

10. Вирусен маркетинг – Създаване на „Заразни“ маркетинг послания, които да се харесат на потребителите.

11. Други видове маркетинг – тази публикация няма за цел (и възможност) да обясни абсолютно всички видове маркетинг и маркетинг техники.