Бойко Борисов: Ако се чудите защО (НОРМАлните) българи бягат от България…

Бойко Борисов: Ако се чудите защО (НОРМАлните) българи бягат от България…

Изненади НЯМА!!!

Логика НЯМА… или ИМА?!?

Migrant? Emigrant? Immigrant?… Immigration Offices and them problems!!!

Shopping Basket
Scroll to Top
%d bloggers like this:
Verified by MonsterInsights