Бойко Борисов: Ако се чудите защО (НОРМАлните) българи бягат от България…

Бойко Борисов: Ако се чудите защО (НОРМАлните) българи бягат от България…

Изненади НЯМА!!!

Логика НЯМА… или ИМА?!?

Migrant? Emigrant? Immigrant?… Immigration Offices and them problems!!!

Shopping Basket
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights