Кратко “Ръководство по Психично Здраве”

Кратко “Ръководство по Психично Здраве”

Ръководството е написано в помощ възрастните и децата. Важно е да се разбира и да се осъзнава съществуването на психични травми и психични болести.

Психичните проблеми са много! От 2022-а година СЗО въведе 55 хиляди нозологични единици.

Shopping Basket
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights