Университети в Англия и Уелс увеличават помощите за студенти

Education in England – student finance

Университети в Англия и Уелс увеличават помощите за студенти, тъй като парите отпуснати от правителството не са достатъчни! Има предложение да се увеличат и парите от Student Finance England за лични разходи. Да стискаме палци това да се случи час по- скоро! 🤞

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shopping Cart
Verified by MonsterInsights