Притча: Кои са Хората, с които ще Празнуваш победата си!

Притча: Кои са Хората, с които ще Празнуваш победата си!

Един мъж заклал своя голям вол и запалил скарата. Той казал на дъщеря си:
– Дъще, извикай приятелите ни и съседите ни за да похапнат заедно с нас. Ще празнуваме!

Дъщерята излязла на улицата и започнала да вика:
– Помощ, помощ, моля помогнете ни. Има пожар в къщата ни!

След малко дошли няколко човека. Много чули призива за помощ, но се направили, че не са ги чули.

Който дошъл хапнал и пийнал до насита.

Бащата се обърнал към дъщеря си и казал:
– Ето погледни – Аз не познавам никой от тези хората, които са дошли. Даже никога не съм ги виждал. Къде са нашите съседи, приятели и роднини?

Дъщерята отговорила:
– Тези хора, за съжаление, не дойдоха за партито. Тези хора дойдоха да ни помогнат да загасим пожара в къщата ни. Това са тези, които заслужават нашата щедрост и гостоприемство.

Извод: Тези, които не ви помагат да се изправите, когато сте паднали в калта, НЕ трябва да празнуват с вас при победата ви!

Shopping Basket
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights