Първите 4.5 милиарда години на Земята (Еони)

Първите 4.5 милиарда години на Земята (Еони):

Какво е Еон? Космически цикъл т.е. неопределено дълъг период от времето (Епоха на Вселената).

1. Хадейския Еон (преди 4.6 милиарда години – преди 4 милиарда години пр.н.е.):
Хадейският еон бележи формирането на Земята и интензивното бомбардиране от небесни тела. Беше време на екстремни горещини и геоложки турбуленции, без признаци на живот все още.

2. Архейски Еон (преди 4 милиарда години – преди 2.5 милиарда години пр.н.е.):
По време на архейския еон повърхността на Земята се охлади и втвърди, което доведе до появата на континенти и образуването на океани. Появява се ранен живот под формата на едноклетъчни организми, поставяйки основата за бъдещото биоразнообразие.

3. Протерозойски Еон (преди 2.5 милиарда години – преди 541 милиона години пр.н.е.):
Протерозойският еон видя разпространението на живота с разнообразна гама от микроорганизми и многоклетъчни организми, които се развиваха. Нивата на кислород в атмосферата се увеличиха значително, което доведе до образуването на озонов слой, който предпазва живота от вредната слънчева радиация.

4. Фанерозойски Еон (преди 541 милиона години пр. н. е. – настояще):
Фанерозойският еон се характеризира с появата на сложни форми на живот и развитието на живота в по-разпознаваеми видове. Той е разделен на три епохи: палеозойска, мезозойска и кайнозойска, всяка от които е свидетел на значителни еволюционни етапи и екологични промени, оформящи съвременната биосфера на Земята.

Shopping Basket
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights