3. Online Learning Tools (APPs)

Online Learning Tools (APPs)

– Road Traffic Act 1988
(ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА)

Закон за Движението по Пътищата – Lex.bg – Закони, правилници, конституция, кодекси, държавен вестник, правилници по прилагане

Закон за Движението по Пътищата В сила от 01.09.1999 г.Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Като шофьор вие носите отговорност за

Закон за Движението по Пътищата – Lex.bg – Закони, правилници, конституция, кодекси, държавен вестник, правилници по прилагане Read More »

Shopping Basket
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights