Петиция – Освобождаване от длъжност и отнемане на лиценза на съдия Гьонова и на всички по веригата!

Петиция – Освобождаване от длъжност и отнемане на лиценза на съдия Гьонова и на всички по веригата! Дисциплинарно Уволнение! Отнемане…

Петиция – Освобождаване от длъжност и отнемане на лиценза на съдия Гьонова и на всички по веригата! Read More »