Когато препятствията в Живота са прекалено високи… Минаваме под тях или ги заобикаляме!!!

yulitonkin

Когато препятствията в Живота са прекалено високи… минаваме под тях 🙂

С финес на 95 килограмов носорог… поне не ми пречи косата…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shopping Cart
Verified by MonsterInsights