Феникс, издигащ се от пепелта

Феникс, издигащ се от пепелта си, е най-подходящият символ в тази конкретна времева рамка индивидуално и колективно. За да възкръсне…