Крал Чарлз и принц Уилям взеха решение „Никога да не се срещат сами с бившия принц Хари (херцог на Съсекс)“ след интервю му с Опра Уинфри

Крал Чарлз и принц Уилям взеха решение „Никога да не се срещат сами с бившия принц Хари (херцог на Съсекс)“ след интервю му с Опра Уинфри

King Charles and Prince William made decision to ‘never meet Prince Harry, Duke of Sussex alone’ following Oprah Winfrey interview

Oprah Winfrey

Ex Prince Harry, Duke of Sussex

Забележка и Отказ от Отговорност:
Аз НЕ съм близък с Кралското семейство, но никога НЕ бих отишъл да споделя подробности без разрешение. Хари е имал мечтания живот. НИКОЙ родител не е перфектен. Човек би си помислил, че е бил бит и оставен да умре по начина, по който говори. Защото НЯКОИ неща са въпрос на Санкалпа. Въпрос на Честност, Почтеност, Дискретност и уважение на Авторитетите и РОДителите…

Note: I am not close with my family, but I would never go and share details without permission. Harry has had a dream life. NO parent is perfect. You would think he was beaten and left for dead by the way he speaks. Because SOME things are a matter of Sankalpa. A matter of Honesty, Integrity, Discretion and respect for Authorities and PARENTS…

Shopping Basket
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights