4 Brushes – Nail art club: Създай Правилен Ценоразпис! (Цена е паричният израз на стойността на дадена стока или услуга. Тя се определя от търсенето и предлагането на пазара.)

4 Brushes – Nail art club: Създай Правилен Ценоразпис! (Цена е паричният израз на стойността на дадена стока или услуга. …

4 Brushes – Nail art club: Създай Правилен Ценоразпис! (Цена е паричният израз на стойността на дадена стока или услуга. Тя се определя от търсенето и предлагането на пазара.) Read More »