Деца и Възраст – Класификация според Медицинските Асоциации

Деца и Възраст – Класификация (граници и възрастовите обозначения) според Медицинските Асоциации – Британска (БМА) и Американска (AMA)

– Американска Медицинска Асоциация (AMA).
AMA е професионална асоциация и лобистка група от лекари и студенти по медицина.

– Британска медицинска асоциация (БМА).

По-долу са възрастовите* обозначения:
– Новородени – от раждане до 1 месец. (Neonates or Newborns)
– Бебета – от 1 месец до 1 година. (Infants)
– Деца – от 1 година до 12 години. (Children)
– Младежи (Юноши и Девойки) – от 13 до 17 години. Те могат да бъдат наричани и тийнейджъри в зависимост от контекста. (Adolescents or Teenagers)
– Възрастни* – 18-21-25 или повече години. (Adults)
– Възрастни-Пенсионери** – 65 и повече години. (Older adults)

* Класификацията НЕ е аблолютно точна т.е. тя е “относителна” и ще бъде допълнително доуточнявана.

** Има различни “социални” критерии за Кой, Кога и как навършва пълнолетие т.е. се счита че започва да носи на 100% отговорност за своите мисли, думи и действия.

*** Пенсионната възраст в различните държави се достига на различна възраст. Разбиранията и дефинициите за тази възрастова група варират според :местното законодателство”.

Shopping Basket
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights