В наши дни борбата на човека срещу троловете е придобила различно измерение

В наши дни борбата на човека срещу троловете е придобила различно измерение. Съвременният човек е изправен пред предизвикателството да се бори с т. нар. интернет тролове – онази специфична група интернет потребители, чието основно занимание е да бълват провокативни, агресивни и често клеветнически коментари във виртуалното пространството. “Бойно поле” на троловете вече не са тъмните скандинавски лесове, а интернет форумите, социалните мрежи и блоговете.

Какво причиняват троловете?

На пръв поглед действията на интернет троловете могат да бъдат възприети като безобидни опити да провокират дискусия по дадена тема чрез публикуване на хапливи коментари, като един вид “изпускане на парата” и освобождаване от натрупаната негативна енергия. Успешна стратегия за неутрализиране на тяхното негативно влияние е игнорирането им. Това обаче се оказва невъзможно, тъй-като все по-често жлъчните коментари на интернет троловете провокират ефекта на доминото. Публикациите им в интернет оказват неминуемо влияние върху мнението на добросъвестните читатели, а наред с това и върху репутацията на адресата, към който са насочени.

=> Препоръчвам на всички просто да не отговаряте на тези, които ви дразнят!!!

ON THIS DAY (8 years ago)
(Sofia, Bulgaria)
Shared with Public

В наши дни борбата на човека срещу троловете е придобила различно измерение
В наши дни борбата на човека срещу троловете е придобила различно измерение.
Shopping Basket
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights