LGBTIQA+ – Какво е да си ЛГБТИ+ активист? I Лили Драгоева (YouTube channel of Tanya Ilieva)

LGBTIQA+ – Какво е да си ЛГБТИ+ активист? I Лили Драгоева (YouTube channel of Tanya Ilieva)

Това общество (LGBTIQA+) никога не е имало права в България. Нещо повече – има много хора, които правят всичко възможно ТЕ никога да НЕ ги получат!

Въпрос: Каква е дефиницията за НОРМАлен?!?

Отговор: НОРМАлен е всеки, който влиза в НОРМА. В България НОРМАта е… да си беден и НЕщастен! Да си “Финансово НЕграмотен” и да си “Щастлив” на “Ленинските съботници”. Да мислиш, че Здравето е само Физическо здраве и да нямаш елементарни знания и умения за поддържане на менталното, духовното и дори на социалното си здраве.

Поздравления за Таня и нейната социална активност по отношение на нейната НОРМАлност т.е. Сексуалност!!!

Shopping Basket
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights