Какво представлява кандидат – студентският изпит за университетите Bath Spa University и Canterbury Christ Church University и как да се подготвите?

Какво представлява кандидат – студентският изпит за университетите Bath Spa University и Canterbury Christ Church University и как да се подготвите?

Всеки студент ще получи ДВА ШАНСА да се справи с изпит – съдържа писмена и устна част. Организиране на изпита в удобен за вас ден и час.

Ще ви асистирам БЕЗПЛАТНО за всяка една стъпка от процеса – Карина Кирякова – 📞07591827670

Shopping Basket
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights