Ще започнем да оттегляме Universal Analytics през 2023

Ще започнем да оттегляме Universal Analytics през 2023

Гугъл служебно имейл съобщение!

Google Analytics

Нова версия на Google Анализ

Google Анализ 4 ще замени Universal Analytics

На 1 юли 2023 г. Universal Analytics ще престане да обработва данни за нови посещения. Ако все още разчитате на Universal Analytics, настоятелно Ви препоръчваме да се подготвите за бъдещето, като преминете към Google Анализ 4, нашето решение за измерване от следващо поколение.

НАСТРОЙТЕ GOOGLE АНАЛИЗ 4

С гъвкавия си модел на данните на базата на събития Google Анализ 4 Ви дава възможност да виждате единни пътища на потребителите в уебсайта и приложенията си. Услугата използва технологиите на Google за машинно обучение, за да запълва пропуските в данните Ви с моделирани статистически данни и възможности за прогнози, с чиято помощ да получавате по-добри резултати и да развивате бизнеса си. Тя е проектирана така, че да е в крак с променящата се екосистема, тъй като не разчита единствено на „бисквитки“, поради което можете да се информирате за клиентите си дори и при пропуски в данните си…

Ще започнем да оттегляме Universal Analytics през 2023
Ще започнем да оттегляме Universal Analytics през 2023
Shopping Basket
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights