Феникс, издигащ се от пепелта

Феникс, издигащ се от пепелта си, е най-подходящият символ в тази конкретна времева рамка индивидуално и колективно. За да възкръсне от собствената си пепел, фениксът първо трябва да изгори. Това означава, че старото програмиране, старите системи, старите концепции, нисшето его, всичко остаряло трябва да бъде изгорено и пречистено, за да можем всички ние да родим земя на ново повишено осъзнаване и съзнание и да се издигнем колективно. По същество това е процес на изцеление, изправяне пред и интегриране на нашата сянка на всички нива. В този момент тази сянка и тъмнината се разкриват, за да могат да бъдат трансформирани в светлина. Не се страхувайте от това. Пуснете го навън и се изправете пред него без страх, защото така ще изчистим колективния мрак. След като всичко бъде разкрито, всички маски ще паднат, лицата и групите хора, злоупотребили с властта си, ще бъдат подведени под отговорност за вредните си действия и справедливостта ще бъде въздадена. Свидетели сме на всичко точно сега, докато историята се развива. Едно от най-вълнуващите времена да си жив на планетата Земя! Време е за Апокалипсиса на истината и възхода на Феникса! 👊🔥💥💜

Фениксът, издигащ се от пепелта
Феникс, издигащ се от пепелта, е митологична огнена птица…
Shopping Basket
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights