Engineer Petrov To Dunstan Village Group Practice: You are like an “Organized Criminal Group” of Psychopaths who… trade in the health of the People!

Engineer Petrov To Dunstan Village Group Practice: You are like an “Organized Criminal Group” of Psychopaths who brazenly, hypocritically and vilely trade in the health of the People!

Engineer Petrov To Dunstan Village Group Practice: Вие сте като “Организирана Престъпна Група” от Психопати, които нагло, лицемерно и подло търгуват със здравето на Хората!

Статията е Мъниче…

Днес 13 ноември 2023 година разсъждавам за “НЕсъществуващите” психични болести, които разболяват НОРМАлните хора

Знаете ли какво е “Организирана Престъпна Група”?

А знаете ли какво е “Психопат”?!?

Имате ли нужда да обсъдим дали знаете за Луси Летби?!?

Как се справяте с Престъпленията?!?

===

Engineer Petrov to Ms Smith: Your Profession does NOT allow!

Engineer Petrov 2 Dunstan Village Group Practice: Happy Dino

Dunstan Village Group Practice Medical Terrorism Immediately

Dunstan Village Group Practice – GP Dr S Jadaw – Dismissed!

…Correct me if I’m wrong!

===

Знаете ли каква е разликата между “Изкуство” и “Истинска Наука”?

Питам защото… Реториката е изкуство, а ВИЕ задължително трябва да сте част от НАУКАТА! Защото Медицината е НАУКА и в НИКАКЪВ случай НЕ е да “надприказваш умно и красиво” клиента си… докато го разболееш… защото после ще го лекуваш и ще си “заработиш честно и достойно заплатката”!!!

Истинската НАУКА, да точно така, НЕ е “Имитация на Интелект” и ВИНАГИ, ама наистина ВИНАГИ, включва ДОКАЗАТЕЛСТВА! Включва ДОКУМЕНТИ!!! Да, точно така! Много Документи! А вие сте нагли и изобретателни в ПсевдоМъдруването и Анти-Документацията! Вие правите всичко възможно да объркате пациентите си с “умни” и “красиви” думички без да давате документи! Вие сте експерти във внушаването на хората да си мислят че са БЕЗотговорни по отношение на здравето си! И това… е МНОГО, ама наистина МНОГО плашещо! Това е Стресиращо! Това е Разболяващо! Това е Чудовишно! Това е нещо, което аз наричам “Технологична Шизофрения” като най-НОРМАлен опит да си изясня вашето ЦИНИЧНО отношение и поведение към мен!

Да, да и дА!!! НАУКАТА стъпва върху МАТЕМАТИКАТА, а аз в качеството си на инженер забелязвам изключително много индикации във вашето ПАТОЛОГИЧНО поведение че Вие сте заменили “математиката” с “реторика” и по този начин в крайна сметка… най-вероятно сте се превърнали в… “Организирана Престъпна Група” от Психопати, които нагло, лицемерно и подло търгуват със здравето на Хората!

…Correct me if I’m wrong!

Digital Technologies for Schizophrenia Management

===

The contact: Dunstan Village Group Practice

===

Rating from inspection with previous provider: Requires improvement!

===

…Correct me if I’m wrong!

Conflict of Interest

Yes. Go to in the courtroom, with the help of a lawyer, to discuss absolutely anything! Yes. Yes. Yes. You have a problem because the price of my information is 300 thousand pounds…

Yes. Exactly! Please DO allow yourself to be forced into “Happy Tech Dinosaur” treatment.

Kind regards: (Certified Engineer in Automation (Mechatronics)) DobroMir Petrov – (GoodPeace).

Note 001: For security reasons, the communication is recorded.

Note 002: “Sometimes it’s not enough that we do our best, we must do what is required.” – Sir Winston Churchill

Note 003: Some People Will Never Like You Because Your Spirit Irritates Their Demons! (The most dangerous are the people… who want, know and can change the World!!!)

Shopping Basket
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights