3. Doctors and Medical Establishments – Psychologist, Psychotherapist and Psychiatrist

Doctors and Medical Establishments:

– Psychologist, Psychotherapist and Psychiatrist.
(Mental illness and Treatment)

– Traditional Chinese Medicine.

Най-новата Международна Класификация на Болестите – ICD-11 – МКБ-11 – Световна Здравна Организация

С по-по-най-новата и пълната версия на новата Международна Класификация на Болестите (ICD-11 / МКБ-11) можете да се запознаете Ето от…

Как да победим стреса (притеснението)?

Как да победим стреса (притеснението)? Знаете ли какво е “Емоционално изтощение”? Живеем в среда с много и най-различни стресови фактори:…

Shopping Cart
%d bloggers like this:
Verified by MonsterInsights